Безизкопно саниране


Опции за безизкопно саниране на стари тръби

  • Саниране на стари тръбопроводи с тръби
  • Вмъкване чрез разцепване
  • Вмъкване на тръба в тръба
  • Вмъкване на тръба с мемори ефект
  • Саниране на големи участъци
  • Саниране на отделни сегменти
  • Саниране на стари тръбопроводи с плоскости за защита на бетон

Процесът на саниране

Безизкопните методи за саниране на канали не се нуждаят от тежка техника и много работници. Технологията е проста и удобна, като се вмъкват нови тръби в старите. При това диаметърът на новите тръби може да варира в зависимост от дебита на водата, която ще преминава през тях. Това значително облекчава финансовата тежест на ремонтите, а и материалите, от които са направени новите тръби са на достъпни цени. Процесът на саниране не изисква спиране на движението над ремонтираните канали. Животът над ремонтирания участък тече нормално, хората и колите се движат безпрепятствено, а околните сгради не страдат от спиране на водата, тъй като това не се налага.

Call Now Button