Полезни съвети за Вик, Отопление и Канализация

Съвети и въпроси за Смяна на щрангове и Водопровод

Съвети и въпроси за Отопление и Канализация

Ако течът е след главните водомери в апартамента незабавно спрете крановете, намиращи се преди водомерите.

Ако течът е преди спирателните кранове, незабавно спрете крана в мазето, намиращ се при главния водомер (поставете съобщение на входната врата, с което уведомявате съседите за настоящата авария).

Ако течът е от съседите, незабавно спрете крана в мазето, намиращ се при главния водомер (поставете съобщение на входната врата, с което уведомявате съседите за настоящата авария).

Ако течът е от съседите, незабавно спрете крана в мазето, намиращ се при главния водомер (поставете съобщение на входната врата, с което уведомявате съседите за настоящата авария).

Фирмата-изпълнител поема 10 години гаранция за монтажа на водопроводната система.
Фирмата производител дава гаранция 50 години на тръбите, като същата се удостоверява със сертификат за качество.

Монтажът на спирателни кранове е удобство за Вас, така че да можете да спирате водата при необходимост само на определени щрангове, а не на целия жилищен вход.

За да предпазите тръбите от деформация е нужно да бъдат укрепени на необходимото разстояние гарантиращо стабилност на водопроводната система.

Скобите се поставят така че да подсигурят стабилност на тръбите и да бъдат предпазени от разместване.

Изолацията също важен елемент при подмяната на водопровода гарантира сигурност на тръбите: студената вода е предпазена от замръзване, а тръбите за топла и циркулация са защитени от загуби на топлинна енергия.

Ако течът е след главните водомери в апартамента незабавно спрете крановете, намиращи се преди водомерите.

Ако течът е преди спирателните кранове, незабавно спрете крана в мазето, намиращ се при главния водомер (поставете съобщение на входната врата, с което уведомявате съседите за настоящата авария).

Ако течът е от съседите, незабавно спрете крана в мазето, намиращ се при главния водомер (поставете съобщение на входната врата, с което уведомявате съседите за настоящата авария).

Ако течът е от съседите, незабавно спрете крана в мазето, намиращ се при главния водомер (поставете съобщение на входната врата, с което уведомявате съседите за настоящата авария).

Фирмата-изпълнител поема 10 години гаранция за монтажа на водопроводната система.
Фирмата производител дава гаранция 50 години на тръбите, като същата се удостоверява със сертификат за качество.

Монтажът на спирателни кранове е удобство за Вас, така че да можете да спирате водата при необходимост само на определени щрангове, а не на целия жилищен вход.

За да предпазите тръбите от деформация е нужно да бъдат укрепени на необходимото разстояние гарантиращо стабилност на водопроводната система.

Скобите се поставят така че да подсигурят стабилност на тръбите и да бъдат предпазени от разместване.

Изолацията също важен елемент при подмяната на водопровода гарантира сигурност на тръбите: студената вода е предпазена от замръзване, а тръбите за топла и циркулация са защитени от загуби на топлинна енергия.

Call Now Button