Канализация


Хоризонтални щрангове в общи части

Желателно е, преди да се започне ремонта на главната хоризонтална канализационна система в блока, да се направи видеодиагностика. При видеодиагностиката се локализира проблема и се преценява дали се прави частичен ремонт или цялостна подмяна. При цялостната подмяна се извършват следните СМР:

  • разбиване на бетоновата настилка
  • демонтаж на камениновата тръба
  • монтаж на нова ПВЦ тръба в пясъчна подложка
  • възстановяване на бетонова настилка

Вертикални щрангове в общи части

Желателно е, преди да се започне ремонта на вертикалната канализация, да се извърши внимателен оглед на всички апартаменти. При този ремонт се извършват следните СМР:

  • демонтаж на кемениновата тръба и вътрешни канализационни тръби
  • монтаж на нови ПВЦ тръби
  • укрепване на тръбите на нужното разстояние
  • замазване на пода и тавана
  • монтаж на тоалетните чинии

Обадете се за повече информация и оглед на място на 0886611525, 02 826 5574 или ни пишете на capital_city@abv.bg